Bylo to na Váš účet - 1964

17. září 2013

V září roku 1964 se Československý rozhlas poprvé zúčastnil prestižní mezinárodní soutěže rozhlasové a televizní tvorby Prix Italia. Byl v tom velký paradox. Když byla tato soutěž v roce 1948 založena, Československý rozhlas patřil mezi její spoluzakladatele.

Po politickém zvratu, který v tomto roce nastal, z ní ovšem ihned zase vystoupil. Rok 1964 znamenal tedy – alespoň v oblasti rozhlasové tvorby – do jisté míry prolomení ideologických ledů. A hned při své první účasti na festivalu zaznamenala česká rozhlasová dramatika neobyčejný úspěch. Hra s názvem „Bylo to na váš účet“, kterou napsal Ludvík Aškenázy, získala druhou cenu ve své kategorii – cenu italského rozhlasu a televize.

Aškenázyho hra vypovídá o bolestných válečných zkušenostech jeho generace. Příběh Jaroslava Pokštefla, který je hrdinou hry, otevírá autor ve chvíli, kdy tento – ve všech směrech obyčejný úředníček – slaví 40. narozeniny. O okolnostech jeho dosavadního života, zejména pak o válečných událostech, které do jeho osudu zasáhly, se dozvídáme prostřednictvím dialogu, který hrdina vede se svým o dvacet let mladším druhým já.

Jemné předivo hry, kterou dramaturgicky připravila Jaroslava Strejčková a kterou natočil Jiří Horčička, si připomeneme dvěma úryvky. Jaroslava Pokštefla hraje Karel Höger, jeho alter ego Vladimír Brabec.

Motiv lidského hlasu prolíná celou hrou. Pasáž, ve které Aškenázy popsal kolik hlasů má člověk, patří k nejkrásnějším místům této neobyčejné rozhlasové hry.

Spustit audio