On bude soudit svět spravedlivě

21. květen 2006

Biblický text: Žalm 98 Host pořadu: Pavel Hošek

0:00
/
0:00

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci,
zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!
Hospodin dal poznat svoji spásu,
zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost,
na své milosrdenství se rozpomenul,
na svou věrnost domu Izraele.
Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.
Hlahol Hospodinu, celá země,
dejte se do plesu, pějte žalmy,
pějte Hospodinu žalmy při citaře,
při citaře nechť zazvučí žalmy;
s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem!
Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí,
svět i ti, kdo na něm sídlí,
dlaněmi nechť zatleskají řeky,
s nimi ať plesají hory
vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi.
On bude soudit svět spravedlivě
a národy podle práva.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu