Blaze každému, kdo se bojí Hospodina

26. prosinec 2010

Biblický text: Žalm 128Host pořadu: Profesor Pavel Filipi z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!
Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře.
Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu,
tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu.
Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina.

Hospodin ať požehná ti ze Sijónu,
abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití,
abys uviděl syny svých synů.
Pokoj s Izraelem!

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu