Audiovýklad Bible

16. březen 2012

Český rozhlas vysílal a stále vysílá několik pořadů, kde se můžete s výkladem Bible setkat. Abyste jednotlivé výklady mohli vyhledávat nejen podle data vysílání, ale také podle biblických knih, zřídili jsme tuto stránku, ze které můžete přistupovat k jednotlivým biblickým knihám.

V současné době jsou zpřístupněny stránky ke všem knihám Nového zákona. Ze Starého zákona jsou k dispozici ty knihy, ke kterým byl odvysílán alespoň jeden pořad. Z archivu Českého rozhlasu jsou zde publikovány pořady Ranní Slovo vysílané od listopadu 2003 doposud.

V pořadu Ranní Slovo Vám Český rozhlas Vltava každou neděli přinášel výklad jednoho z biblických textů, který se čte při nedělní liturgii. Kromě toho byl výklad Bible také součástí pořadu Křesťanská vlna, který vysílal Český rozhlas Plzeň. V obou pořadech patřili k hostům redaktora Petra Vaďury naši přední teologové – Jiří Beneš, Pavel Filipi, Jan Heller, Pavel Hošek, Petr Pokorný, Jan Sokol a další.

Jak Bible vznikla, nevíme samozřejmě přesně, ale leccos jsme si domysleli, mnohé zrekonstruovali a určité skutečnosti se domníváme. Prof. Jan Heller ovšem nevykládá jen technické a historické zajímavosti, neboť – alespoň podle něj – není důležitá otázka „Jak?“, nýbrž: „Za jakým účelem?“

Spustit audio