Arboretum Bukovina

7. únor 2011
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Tabule naučné stezky - Arboretum Bukovina

Arboretum Bukovina je staré už 150 let. Více o jeho historii řekl redaktoru Miroslavu Ponomarevovi Aleš Hoření ze Správy CHKO Český ráj.

V době, kdy zuřila prusko-rakouská válka, se ne všichni se věnovali válčení. Hrabě Jan Křitel z Aehrenthalu založil v letech 1860-62 kousek od zámku Hrubá Skála arboretum. Traduje se, že mu v této bohulibé činnosti pomáhal lesník Leopold Anger.

Ale skutečnost byla trochu jiná.
Ten známý vrchní lesní rada Leopold Anger se narodil až v roce 1875, takže pravděpodobně Janu Křtiteli z Aehrenthalu pomáhal arboretum zakládat Angerův otec. Dodnes je to jedna z nejstarších kolekcí dřevin na území republiky a dodnes sem jezdí řada zahraničních dendrologů, kteří se tady setkávají. Dnes najdeme v arboretu 35 druhů, zejména severoamerických jehličnanů, ale i různých kultivarů dubů a buků. K těm největším patří například jedle obrovská (Abies grandis), která zde byla vysazena již roku 1860, je jí tedy zhruba 150 let. Tato jedle měří 50 metrů a ve výšce 1,3 metru má v průměru kolem 130 cm. Pro představu, tato jedle má objem kmene, který, kdyby se pokácel a rozřezal, zaplnil by jeden nákladní automobil.

Pohled na plodnou větev borovice těžké

A které další druhy dřevin můžete v arboretu Bukovina vidět?
Kromě jedle obrovské též jedli řeckou (Abies cephalonica) a jedli kavkazskou (Abies nordmanniana), z amerických dřevin douglasku tisolistou (Pseudotsuga taxifolia) a jedlovec kanadský (Tsuga canadensis). Také je tady zastoupena borovice z Arizony, Mexika a Montany, borovice těžká (Pinus ponderosa). Z Balkánu je tu borovice rumelská (Pinus peuce), ale je tu zastoupena i Asie v podobě dvou exemplářů modřínu japonského (Larix leptolepis).

Jedle obrovská

Na území arboreta je také informační centrum Správy CHKO Český ráj.
Což je původní altán, který byl vystavěn v druhé polovině 19. století ve švýcarském stylu. V roce 2005 byl nově rekonstruován a přes letní sezónu tu funguje informační služba Správy CHKO. Je zde instalována kolekce šišek pana Kučery z Průhonic a zejména tady propagujeme ochranu přírody, regionální výrobky Českého ráje a také zakládání motýlích luk.

Spustit audio

Více z pořadu