Animované poklady ze Zlína

Loutka

Další část záslužného cyklu České televize Mistři českého animovaného filmu je věnována tvorbě filmového studia ve Zlíně. To patří, spolu se Studiem Jiřího Trnky a studiem Bratři v triku, do slavného trojlístku tradičních studií animovaného filmu u nás. Je neodmyslitelně spjato s tvorbou pro děti a se jmény dvou velkých osobností - Hermíny Týrlové a Karla Zemana.

Jak se měnila doba a politickospolečenské poměry, měnil se i název studia. Od Filmových ateliérů Baťa přes Filmové studio Gottwaldov až po Ateliéry Bonton Zlín. Studio samo mělo ale tradičně široký tvůrčí záběr a animovaná tvorba byla vždy jeho důležitou a charakteristickou součástí. Ostatně vzniká tu dodnes.

K symbolům zlínské historie patří jistě i pan Prokouk, hrdina loutkových agitek, které si ale na rozdíl od jiných "děl" získaly sympatie diváků. Prokoukovým otcem, a to co do výtvarné podoby i nezbytného oživení, byl Karel Zeman. Prokoukovy etudy byly různě dlouhé, připomeňme čtyřiapůlminutovou Podkovu pro štěstí z roku 1946 a snímek Pan Prokouk vynálezcem, který vznikl o tři roky později a přízni diváků se vlichocuje celých devět minut. Ve druhé polovině padesátých let se Karel Zeman věnoval svým celovečerním projektům, a tak "přenechal" pana Prokouka svému spolupracovníkovi, architektu a výtvarníkovi Zdeňku Rozkopalovi. Ten panáčka se slamáčkem naposledy uvedl na plátno v roce 1958 ve filmu Pan Prokouk detektivem.

Pan Prokouk

Jedním z nejznámějších filmů Hermíny Týrlové se stal téměř čtrnáctiminutový Vláček kolejáček z roku 1959. Symbolicky se na něm podíleli všichni hlavní spolupracovníci první dámy české animace, tedy kameraman Antonín Horák, hudební skladatel Zdeněk Liška a výtvarníci, animátoři a pozdější režiséři Jan Dudešek a Ludvík Kadleček. Z dílny posledně jmenovaného připomene "zlínská část" cyklu České televize Hokus pokus, snímek z roku 1971. K jeho realizaci se Kadleček spojil s významným malířem Zdeňkem Seydlem.

Miroslav Táborský uvádí filmy, které jste již dlouho neviděli

A ještě pro připomínku: cyklus Mistři českého animovaného filmu uvádí vždy celá dílka, tedy od začátku až po závěrečné titulky. Divákům se tak naskýtá v dnešní době ojedinělá příležitost zhlédnout vzácné skvosty uložené v českých filmových archivech.