Adventní čas před 80 lety

11. prosinec 2015

Rozhlasový archiv nám umožňuje – prostřednictvím uchovaných nahrávek - přiblížit si atmosféru dávno uplynulých let. Připomeneme-li si dnes v několika zvukových prostřizích prosinec roku 1935, vracíme se do doby, kterou bychom mohli označit jako dobu „na rozhraní“. V tom čase pomalu doznívala světová hospodářská krize, současně se už od našich západních hranic začaly ozývat chmurné předzvěsti událostí, jež vyvrcholily „Mnichovem“, okupací a zánikem tzv. první republiky. Co se dělo v prosinci roku 1935?

Volba prezidenta
Nejdůležitější událostí vnitropolitického života v prosinci roku 1935 byla abdikace prezidenta Masaryka. Zpráva o tom je zachycena na snímku, jehož zvuk je ovšem natolik nekvalitní, že si ho uvádět nebudeme. Veřejnosti odstoupení prezidenta, který se své funkce vzdal ze zdravotních důvodů, sdělil ministerský předseda Milan Hodža. Bylo to 14. prosince. Téhož dne převzal prezidentské pravomoci právě Hodža. Na pouhé 4 dny. 18. prosince byl zvolen prezidentem Edvard Beneš, který vzápětí složil prezidentský slib. Z této události si zvukový záznam můžeme poslechnout.

Edvard Beneš - 1937

Prezident Edvard Beneš - 1937. Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Sjezdy a projevy

Ve 30. letech minulého století (podobně jako tomu bylo předtím i potom a jako tomu je dodnes) politici rádi a hojně mluvili. I když …přiznejme si…ve svém výsledku toho často mnoho konkrétního nesdělili. Příkladem je část projevu tehdejšího ministra sociálních věcí, sociálně demokratického politika Jaromíra Nečase (1888-1945). Pozdravný projev na sjezdu Jihočeského národohospodářského sboru pronesl 5. prosince 1935.

Ministr soc.věcí Jaromír Nečas - pol.30.let

Ministr sociálních věcí ve vládě Milana Hodži Jaromír Nečas - pol.30. let. Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Vzpomínky na roky válečné
Konec roku je vděčnou příležitostí zavzpomínat na doby minulých statečných činů. Vzpomíná-li pak voják, je přirozené, že se ve svých vzpomínkách vrací do válečných let. Na konci roku 1935 promluvil v pražském Radiojournalu generál Stanislav Bláha, bývalý vojenský přidělenec v Paříži. Pohovořil nejprve o svých setkáních s prezidentem Masarykem, pak se svěřil se zážitkem z Velké války. Je to událost z října roku 1917, tedy z doby první světové války, které se ovšem v roce 1935 tak neříkalo, protože ještě nikdo nevěděl (třebaže mnozí tušili), že za několik let nastane světová válka druhá.

Generál Stanislav Bláha

Které knihy se tehdy četly?
Poslední návrat do prosince roku 1935 se bude týkat oblasti literatury. Spisovatel a novinář Josef Kopta (1894-1962) vystoupil 19. prosince toho roku s podrobnou a zasvěcenou rekapitulací knih, které byly v onom roce vydány a které se těšily největšímu zájmu čtenářů. V ukázce z této rekapitulace si poslechneme pasáž zasvěcenou české i překladové próze. V závěru Koptova hodnocení je pak letmá zmínka o celkové náladě, jež v tehdejší společnosti vládla.

Spisovatel Josef Kopta-1937

Spisovatel Josef Kopta na snímku z roku 1937. Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Městská doprava v Praze - 30.léta

Městská doprava v Praze ve 30. letech. Foto: wikipedia commons

Spustit audio