A léta běží, vážení...

02022459.jpeg

Od roku 1970 přicházejí do rozhlasu noví lidé. V čase normalizace se tomu říkalo: výměna kádrů. Začínají léta cenzury a velkých zásahů do vysílání. 

Například zavedený a oblíbený cyklus portrétů „A léta běží, vážení…“ sice pokračoval se stejnou znělkou dál, ale v názvu už bez dodatku: …vážení.

Jeho obsahem se často stávala sošná soudružská vyznání a funkcionářské fráze. Snaha zlidštit hrdiny u mikrofonu bývala marná a vycházela často jako karikatura.

V lednu 1976 byl takto vysílán pořad, ve kterém hovořil náměstek ministra vnitra Československé socialistické republiky, generálmajor Ján Pieščak CSc., který se zanedlouho poté stal hlavním prokurátorem.