2x o Bedřichu Smetanovi: Zdeněk Nejedlý o zpracování monografie - 1932 a Zdeněk Schwarz - 1946

2. březen 2013

Nebyl snad v historii vysílání Československého rozhlasu jediný 2. březen, výroční den narození Bedřicha Smetany, kdy se na skladatele nevzpomínalo. Často to byl muzikolog a politik Zdeněk Nejedlý, který se, jak známo, úpěnlivě snažil oslabit v české hudbě vliv Antonína Dvořáka, a o to více akcentoval zásadní roli Smetanovu.

Faktem je, že skutečně nashromáždil a prozkoumal velké množství smetanovských pramenů, ovšem trpká příchuť z jeho neobjektivního přístupu, poznamenaného později i komunistickou agitací i jeho působením na pozici ministra kultury, už asi nikdy nezmizí. Své celoživotní dílo o Smetanovi nikdy nedokončil, snad to byl příliš velký úkol i na „velkého“ Nejedlého. Vzácný smetanovský příspěvek natočil po válce Ing. Zdeněk Schwarz, skladatelův vnuk. Jeho vzpomínky zejména na poslední období Smetanova života v ústranní Jabkenic byly vysílány, jak jinak, 2. března. Rok 1946.

Připomeňme, že Zdeněk Schwarz, syn Smetanovy dcery Žofie a nadlesního Josefa Schwarze, se narodil roku 1875. O rok později se kvůli zhoršujícímu zdravotnímu resp. nervovému stavu nastěhoval Smetana k mladé rodině do Jabkenic natrvalo. Soužití nebylo vzhledem k postupující chorobě vždy jednoduché, rodina dokonce později korespondenci i deníky z této doby zničila. Zdeněk Schwarz rozhlasovým posluchačům samozřejmě nabídl zejména přívětivější část osobních vzpomínek, i když i v jeho vyprávění tu a tam probleskl stín smutné reality.

autor: Eva Hazdrová-Kopecká
Spustit audio