2. list Tesalonickým

19. duben 2016

Druhý list do sboru v Tesalonice psal apoštol Pavel asi krátce po listu prvním. Z důvodu některých obsahových a stylistických odlišností o Pavlově autorství někteří badatelé pochybují a vznik listu posunují na konec 1. století.

Jeho obsahem je pojednání o druhém příchodu Krista. Na rozdíl od 1Te, kde se očekává jeho příchod náhle a nečekaně, zde autor hovoří o událostech, které mají parúsii předcházet. Je uveden výčet událostí očekávaných na konci věku: vystoupení antikrista, vzpoura proti Bohu a následně příchod Krista, který "toho zlého" zahubí. Autor varuje před blouznivci, kteří hlásají, že onen očekávaný den Páně je již tady a nastal konec věku.

V další části autor povzbuzuje tesalonické křesťany k věrnosti předávanému učení a varuje je před zahálčivostí. V této souvislosti zde zazní i výrok "kdo nechce pracovat, ať nejí" (3, 10), který je však v kontextu tohoto listu výrazem varování před zbožností, která by chtěla utíkat od běžného života, jeho potřeb a úkolů a ne výrazem snahy o změnu společenských struktur.

autor: Pavel Šíma
Spustit audio