17. listopad 1989 minutu po minutě II.

27. únor 2012

Přestože stávka oficiálně skončila, lidé mají stále potřebu nahlas vyjádřit své názory. Večerní Prahou prochází tisíce lidí a všem je jasné, že tento den ještě nekončí. Jednotky pořádkových sil jsou připravené zasáhnout. Jak tato situace dopadne?

16.47 - Pokřiky: "Svobodné volby!", "Nechceme vládu jedné strany!", "Dubček!", "Zrušte StB!", "Zrušte lidové milice!", "Chceme novou vládu!", "Lidové noviny!", "Neničte nám Stromovku!", "V jednotě je síla!"

16.53 - Pokřiky na Albertově pokračují, stmívá se, lidé rozsvěcují svíčky a křičí opět hesla: "Několik vět!"

16.55 Lidé se vydávají na Vyšehrad. Průvod prochází ulicí Na Slupi. V jeho čele jdou studenti s československými vlajkami a svíčkami.

16.58 - Pomalý pohyb na čele vpřed, skandování cestou na Vyšehrad: "Masaryk!, "Chceme novou stovku!", "Nahoře se krade!", "Gottwald rovná se Stalin!", "Svobodu!", "Nechceme Štěpána!", "Ať žije Havel!"

17.12 - Pokřiky: "Respektujte značky!" Dav odchází z ulice Albertov směrem doleva na Vyšehrad a nikoli doprava na Václavské náměstí.

17.20 - Průvod pokračuje ulicí Přemyslovou a Slavojovou do ulice Lumírovy. Poté ulicí V Pevnosti přichází do prostoru Vyšehradského hřbitova. Na samotný Slavín se dostane jen skupina účastníků.

17.30-17.45 - Vybraní zástupci položili u hrobu básníka Karla Hynka Máchy květiny, zapálili svíčky a všichni na závěr zazpívali státní hymnu. Vyšehradský hřbitov a jeho okolí je v této chvíli zcela zaplněno. Je zde kolem 10 tisíc lidí.

17.47 - Na Vyšehradě, kde už lidé dozpívali státní hymnu a položili květiny, jsou slyšet další hesla: "Chceme novou stovku!", "Sundejte z ní vraha!" Dav se rozděluje, část míří nejkratší cestou na Václavské náměstí přes most Klementa Gottwalda. U Paláce kultury se otáčí a směřuje na Vyšehrad.

18.02 - Lidé se zastavili pod Vyšehradem a křičí: "Chceme novou vládu!"

18.13 - Směrem na Václavské náměstí. Lidé rychle sestupují Vladislavovou ulicí dolů z Vyšehradu, jdou pod železniční most a za chvíli jsou zastaveni ve Vyšehradské ulici, vedle Botičské, před ministerstvem spravedlnosti. Zde průvod naráží na pohotovostní pluk ministerstva vnitra. Ten je zcela neprodyšný. Lidé se mačkají na sebe. Někteří propadají panice.

18.28 - Křičí se: "Jakeš ven!"

18.30 - První střet s bílými helmami. Lidé utíkají a padají, pak se uklidňují, sedají si, zvedají ruce nad hlavu: "Máme holé ruce!"

18.35 - Dav postupuje směrem dopředu. Ulice je zcela zaplněná, ale zdaleka není vidět konec.

18.38 - Zpívá se hymna a pokřik: "Zase jste nám lhali!"

18.45 - Volání na bílé helmy:"Pojďte s námi! Taky jste Češi!"

19.00 - Pomalý odchod od konce Plaveckou ulicí na nábřeží, kde se postupuje směrem k Národnímu divadlu. Celé nábřeží je úplně plné, volá se: "Češi, pojďte s námi!" a mnozí občané nás zdraví, tleskají nám z oken, někteří se připojují.

19.20 - U Mánesa se křičí: "Národ sobě". U Slávie zase: "Platit! Platit!"

19.30 - U Národního divadla zní hesla: "Svobodu umělcům, Svobodu kultuře, ať žije pan Kemr!"

19.38 - Dav zastavily pořádkové síly u obchodního domu Máj. "Jak dlouho ještě? Už to prasklo!"

19.42 - Objevuje se policejní kordon u Voršilské ulice. Dav je obklíčený neprodyšně z obou stran, lidé si sedají s rukama nad hlavou a volají: "Máme holé ruce!", "Nechceme násilí!", "Nechceme Čínu!", "Jakeše do koše!", "Jakešovo gestapo!"

20.11 - Jsou slyšet první výzvy k rozchodu z prostoru, ze kterého nelze uniknout. Muži v helmách, s plexisklovými štíty a bílými obušky vyhrožují násilím a rozzuřenými psy. Lidé zpívají hymnu.

20.14 - Zní Masarykova oblíbená píseň "Ach, synku". Mnozí lidé se pokoušejí odejít, ale není kam, tak se jen bezmocně vracejí. Skandování: "Masaryk!", "Ať žije charta!", "Havel!", "Dubček!"

20. 40 - Velký tlak směrem od Národního divadla. Lidé narážejí do aut, pokoušejí si sedat, ale pořádkové sily do nich na zemi kopou. Dělají si mezi lidmi uličky, kterými dav zmenšují a nemilosrdně mlátí. Pokaždé na chvíli tlačit přestanou. Lidé nemají kam jít, dusí se, jsou mezi nimi i děti, kterým ještě nebylo ani patnáct let.
Lidé jsou biti hlava nehlava. Tlak sílí, lidé hystericky brečí, křičí, mnozí nemají prostor na dýchání, jsou naháněni do podloubí u jazykové školy. Na zemi leží rozbitá kamera britské televize ABN. Jejího kameramana zbili a ještě večer ho odváží britští kolegové do nemocnice ve Frankfurtu nad Mohanem.

20.45 - Příslušníci Pohotovostního pluku se dávají do pohybu. Překračují pás hořících svíček a už se nezastaví. Pendreky mlátí sedící a poté i stojící demonstranty. Je přitom jedno, jedná-li se o chlapce nebo dívku, staršího nebo mladého člověka. V té chvíli zasahují v Mikulandské ulici dva obrněné transportéry.

21.10 - Dav je rozptýlen.

22.00 - Před květinami na Národní třídě zastavuje autobus plný červených baretů. Poslední útok této speciální jednotky je vedený se stejnou agresivitou jako ty ostatní. Za deset minut nasedají a odjíždějí.

22.20 - Na Národní třídě pohotovostní pluk likviduje svíčky.

22.25 - Odjíždí pohotovostní pluk a přijíždí sanitky. Diskutuje zde skupina asi 300 lidí, opět zapalují svíčky. Ulice je stále neprůjezdná. Někteří příslušníci Veřejné bezpečnosti se zapojují do diskuze.

22.38 - Přijíždí červené barety, hasí svíčky a vzápětí odjíždí.

22.45 - V podloubí je opět skupina lidí a další přichází. Zapalují další svíčky a začínají se pokládat kytice. Na Národní třídě je relativně klid.

23.00 - U stanice metra se pohybuje asi 50 lidí s kyticemi.

23.10 - Státní bezpečnost ukončuje hlášení.

autor: har
Spustit audio