Zprávy od španělských kolegů (pondělí 11. ledna 1999)

11. leden 1999

Nejnovější zprávy o našich čápech ve Španělsku jsme faxem a e-mailem dostali od paní Cristiny Parkes a Alejandra Torése. Nejdůležitější fakta jsou tato:

- sobota 9. 1. 1999 - první signál vysílačů Jonáše a Davida zachycen v 11.00 hodin, oba jsou velni dobře vidět společně s 37 černými čápy, ve 12.35 je čápů již 48, 13.00 odjezd.

- neděle 10. 1. 1999 - 10.30 je slyšet čistě a hlasitě signály obou čápů, Jonáš a David nejdříve pozorováni s 27 černými čápy, potom přelétli dále, kde je celkem 50 čápů, počasí je velmi pěkné, slunečno, odjezd ve 12.30

- ve sledované oblasti jsou ještě další malé skupinky čápů černých o 6-7 jedincích

- chování Jonáše je velmi dobré, jeví se silný, zdržuje se uprostřed skupiny 50 čápů černých, při přiblížení člověka odlétá jako poslední - asi na vzdálenost 100 metrů a následuje ostatní čápy; čápi se zde chovají velmi klidně, je velmi těžké pozorovat co žerou, protože potravu sbírají obvykle ve vodních kanálech; Alejandro viděl Jonáše v potyčce s jedním čápem bílým.

možné problémy Jonáše shrnuje Alejandro takto: lovci, jedovaté látky a elektrická vedení; zároveň však uvádí, že místo, kde se čápi zdržují, je velmi klidné.

Spustit audio