Zpívejte Hospodinu píseň novou

14. listopad 2010

Biblický text: Žalm 98Host pořadu: Docent Petr Chalupa z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci,
zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!

Hospodin dal poznat svoji spásu,
zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost,
na své milosrdenství se rozpomenul,
na svou věrnost domu Izraele.

Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.
Hlahol Hospodinu, celá země,
dejte se do plesu, pějte žalmy,
pějte Hospodinu žalmy při citaře,
při citaře nechť zazvučí žalmy;
s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem!

Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí,
svět i ti, kdo na něm sídlí,
dlaněmi nechť zatleskají řeky,
s nimi ať plesají hory vstříc Hospodinu,
že přichází, aby soudil zemi.
On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu