Zjevení Božího jména Mojžíšovi

Biblický text: Exodus 3,1-15Host pořadu: Doc. Martin Prudký, děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze