SERIÁL

7) Zpráva o úmrtí T. G. Masaryka - 1937

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Detailní pohled na rakev s ostatky prezidenta Masaryka na lafetě houfnice při smutečním průvodu Prahou 21. září 1937, odbočení z nábřeží na Národní třídu
Předchozí díl
Následující díl

Ozvou-li ve vysílání rozhlasu tyto truchlivé fanfáry, můžeme si být téměř jisti, že je bude následovat zásadní a nepochybně smutná zpráva. Bylo tomu tak i 14. září roku 1937. Poté, kdy v ranním vysílání pražského Radiojournalu zazněl právě uvedený motiv, ozval hlasatel, který takovou zprávu sděloval národu.

Jakkoli byl zdravotní stav bývalého prvního prezidenta, který se své funkce pro postupující nemoc vzdal už v prosinci roku 1935, na podzim roku 1937 veřejností bedlivě sledován a všichni věděli, že se dny milovaného státníka naplňují, přesto zpráva o Masarykově smrti vyvolala v celé zemi upřímný smutek. Pražský Radiojournal připravil podrobnou informaci o posledních hodinách života bývalého prezidenta.

Pohřeb Tomáše Gariqua Masaryka se uskutečnil o týden později, tedy 21. září 1939. Z celodenního průběhu této pietní akce, z převozu prezidentových ostatků na hřbitov v Lánech vysílal pražský Radiojournal rovněž přímý přenos. Na jeho uskutečnění se podíleli všichni hlasatelé, kteří v té době v rozhlase pracovali. Záznam z pohřbu Tomáše Masaryka patří k nejrozsáhlejším rozhlasovým reportážím, které se v té době, tedy v druhé polovině 30. let, uskutečnily.