Židovská komunita Ec chajim Praha dostane do dlouhodobé zápůjčky svitek Tóry, který nacisté zabavili obci v Brně

1. březen 2020

Židovskou komunitu Ec chajim Praha letos čekají dvě radostné události. V červnu to bude ordinace rabína Davida Maxy a o něco později také přivítání svitku Tóry, kterou komunitě zapůjčí organizace Memorial Scroll Trust.  Blížící se obdržení svitku Tóry je nádherným symbolem rozvoje Ec chajim Praha jako plnohodnotné progresivní židovské komunity s rabínem, pravidelnými bohoslužbami a dalšími náboženskými, společenskými a vzdělávacími aktivitami.

Židovskou kulturu a náboženství snad nejvýstižnější symbolizuje svitek Tóry. Proto i pro komunitu Ec chajim Praha bude dlouhodobé zapůjčení svitku významné, jak říká rabínský student David Maxa.

„Kniha Přísloví Tóru nazývá Ec chajim, což znamená Strom života. Každý svitek Tóry je tedy páteří každé židovské komunity, jednak kvůli tomu, že se pořádají pravidelná čtení z Tóry, ale zároveň také kvůli tomu, čeho všeho je tento svitek svědkem. Je svědkem Bar micva, Bat micva, nejrůznější událostí, slavností a svátků.“

Svitek Tóry, který bude komunitě Ec chajim zapůjčen, měl spletitý osud – podobně, jako celá řada dalších svitků z naší vlasti.

„Svitek byl napsán v roce 1890 v Brně, kde sloužil místní židovské komunitě až do roku 1942, kdy nacistické okupační úřady přikázaly všem dosud existujícím židovským komunitám v protektorátu, aby všechny své liturgické předměty a knihy poslali do Prahy do nově vznikajícího Židovského ústředního musea, kde tyto předměty měly být uskladněny. A tak se 1800 svitků Tóry ocitlo v Praze. Zde zůstaly i po válce a během 50. let byly uskladněny v synagoze v pražské čtvrti Michle.“

V 60. letech se komunistické úřady rozhodly většinu svitků prodat do zahraničí.

„Takovým způsobem se v roce 1964 dostalo 1564 svitků Tóry do anglické Westminsterské synagogy, pro kterou je odkoupil filantrop Ralph Jablon. V této synagoze se svitkům dostalo úžasné péče, byla pro ně založena organizace, která se nazývá Memorial Scroll Trust, která je všechny dala opravit. A aby plnily svůj původní účel, začaly být propůjčovány do všemožných synagog po celém světě.“

Svitek, který poputuje do Prahy, sloužil řadu let ve Spojených státech.

„V roce 1974 se dostal až do amerického tábora pro židovské teenagery Kutz Camp, kde sloužil pro výuku, pořádání bohoslužeb a díky němu se učili židovství různí představitelé dnešního amerického židovství. Před několika měsíci bylo bohužel rozhodnuto o zavření tábora a jeho vedení přemýšlelo nad tím, kam by svitek mohl pokračovat ve své pouti, aby byla smysluplná. A já jsem v tomto táboře přibližně asi před šesti lety učil, oni o mně věděli, a tak je napadlo, že by tento svitek mohl svojí cestu pokračovat právě v Praze.“

Podle Davida Maxy návrat tohoto svitku symbolizuje obnovu českého židovství.

„Tento svitek je již druhým ze sbírky Memorial Scroll Trust, který se navrací do Česka, Prvním byl v roce 2017 svitek, který se navrátil do Židovské obce Olomouc.“

Spustit audio