Za významným českým sochařem - symbolistou Františkem Bílkem

6. listopad 2012

6. listopadu uplynulo přesně 140 od chvíle, kdy se v jihočeském Chýnově narodil František Bílek. Ovšem, pokud bychom o něm chtěli hovořit jenom jako o sochaři, silně bychom zjednodušovali.

František Bílek (1872-1941) byl totiž všestranně nadaný umělec – kromě sochařského díla zanechal po sobě dílo grafické, řezbářské, byl architektem, kreslířem, ilustrátorem, autorem děl užitého umění… Stylově byl plně oddán symbolismu a secesi. Duchovně ho mnohé spojovalo s českým symbolistickým básníkem Otokarem Březinou. Bílek svými kresbami a dřevoryty ilustroval mimo jiné také Březinovy básnické sbírky Tajemné dálky (1895), Ruce (1901), Březinovu sbírku esejů Hudba pramenů (1903), knihu jeho dopisů i velkou publikaci o Březinovi Stavitel chrámu (1941).

Naší jedinou zachovanou ukázkou Bílkova hlasu se vrátíme do roku 1934. Tehdy František Bílek natočil v pražském Radiojournalu úvahu s názvem „Má radost nad Otokarem Březinou“, v níž vyjadřuje svou úctu k básníkovi, od jehož smrti uplynulo tehdy 5 let.

František Bílek studoval malířství na Akademii výtvarných umění ve třídě profesora Maxmiliána Pirnera. Do úspěšného průběhu jeho studií zasáhla vrozená oční vada, která mu ztěžovala rozlišování některých barev. To byl jeden z motivů, které ho dovedly ke studiu sochařství na Umělecko- průmyslové škole v Praze.

Bílkova vila

V Bílkově tvorbě se v prvním období objevovaly převážně náměty, jež akcentovaly pocity zoufalství nad vinami člověka (korespondovalo to s jeho silným náboženským cítěním). Časem se ale v jeho dílech prosazují stopy naděje, vykoupení a víry. Jeho sochy ztvárňují velmi často biblické náměty, později se však tvůrce soustředil na postavy velkých osobností českých dějin (Jan Hus, Jan Žižka, J.A.Komenský...)

Jako architekt se Bílek proslavil rodinným domem, který navrhl a nechal postavit v Praze na Hradčanech. Po rekonstrukci dnes dům slouží jako muzeum zasvěcené Bílkovu dílu. Kromě ateliéru je přístupná i část interiérů s původním zařízením, které rovněž navrhoval sám František Bílek.

Spustit audio