Vzácné rostliny na sjezdovkách

29. prosinec 2008

Ochranáři v Jeseníkách zjistili, že na sjezdovkách a dalších narušených místech se daří některým vzácným a ohroženým rostlinným druhům. Více informací nám poskytl Jindřich Chlapek ze Správy CHKO Jeseníky.

K vzácným druhům rostlin, což je skutečně zajímavé zjištění, se daří na Červenohorském sedle a na sjezdovkách nad Ramzovou. Na Červenohorském sedle se vyskytuje ve velmi bohaté populaci hořeček nahořklý, na Ramzové roste hned několik druhů plavuněk. Jsou to zelené nekvetoucí rostliny, příbuzné plavuním. Plavuňky jsou podle druhu zařazeny do kategorie ohrožené až silně ohrožené, to znamená, že se v České republice se vyskytují skutečně velmi vzácně. Zde v Jeseníkách jsou trochu paradoxně vázány na druhotně odlesněná území a právě péče o sjezdovky jim docela vyhovuje. A to i rolbování při nízké sněhové pokrývce, které vypadá na první pohled dosti drsně až brutálně, kdy se při nízkém stavu sněhu obnažuje a narušuje půda a dochází i k dílčí erozi, tak těmto rostlinám to vyhovuje. Jsou to druhy lavinových drah a míst nad horní hranicí lesa, kde panuje velmi drsné klima a drsné podmínky. Právě to, že se umějí přizpůsobit takovým těžkým podmínkám, zvyšuje jejich konkurenceschopnost v tomto prostředí.

Plavuňka zaplavovaná ( Lycopodiella inundata)

Očekávali jste, že na sjezdovkách budou tyto vzácné rostliny růst?
Samozřejmě úplně se to čekat nedá, ale po zkušenostech, které za posledních několik let máme, kdy evidentně populace některých druhů, třeba hořečku nahořklého, na sjezdovkách velice prosperují, tak můžeme očekávat, že se budou vzácné druhy rostlin vyskytovat i na jiných sjezdovkách, případně na jiných narušovaných místech. Dalším takovým příkladem rostliny, která obsazuje narušovaná místa, je zvonek vousatý. To je další silně ohrožený druh, dostal i do loga Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a vyskytuje se v České republice pouze v Jeseníkách a na Kralickém Sněžníku.

Zvonek vousatý (Campanula barbata)

Převzato z pořadu Kalendárium přírody ČRo 2 - Praha.

Spustit audio