Voiceband Emila Františka Buriana

18. duben 2011

Voiceband, významný fenomén předválečného recitačního umění, divadla, moderní hudby a dalších uměleckých tvarů, založil jeho tvůrce Emil František Burian v roce 1927.

Tento recitační sbor vystoupil poprvé na veřejnosti v dubnu téhož roku. Desátého srpna roku 1928 jeho recitačnímu umění věnoval pražský Radiojournal hodinu večerního vysílání. Během této hodiny zazněly básně Karla Jaromíra Erbena, Jana Nerudy, Petra Bezruče a Karla Hynka Máchy. Z této doby však žádné zvukové nahrávky neexistují. Na zvukovou podobu působení tehdejšího voicebandu můžeme tedy soudit pouze z nahrávek z druhé poloviny 30. let, které se – byť v neúplné podobě – zachovaly. Soudit však můžeme vcelku věrohodně, protože jde o nahrávky básní, které tvořily po celé desetiletí kostru většiny vystoupení Burianova souboru.
Je tomu tak i v případě básně Edgara Allana Poea Zvony, jehož část si můžete poslechnout z archivního snímku, který byl přetočen ze zvukových fólií. Nahrávka vznikla v roce 1937.

Emil František Burian (1904-1959), významný český básník, publicista, zpěvák, herec, hudebník, hudební skladatel, dramaturg, dramatik a režisér se v jednom rozhlasovém vystoupení z konce 30. let vyznal ze svého obdivu vůči tradicím lidové slovesnosti a poodhalil tím jeden ze zdrojů vzniku Voicebandu.

E.F.Burian se svým souborem

Na dalším zvukovém snímku je záznam z voicebandového zpracování Čelakovského básně Cikánova píšťalička, který byl natočen v roce 1937. Dlouhá léta však o jeho existenci nikdo nevěděl. Znovuobjeven byl až v roce 1967, tedy v etapě, která přinesla nový zájem o tuto svéráznou recitačně hudební formu.

Obdiv ke kráse českého jazyka vedl Buriana zcela logicky k uchopení díla Máchova. Voicebandové inscenování Máje stalo se pro pamětníky téměř legendou. Burian nastudoval Máj dokonce několikrát, avšak v rozhlasovém archivu se záznamy voicebandového zpracování Máje nalézt nepodařilo. Existuje jen několik snímků Máchových znělek, které Burian s voicebandem natočil v roce 1936, tedy v roce stého výročí Máchova úmrtí.

Spustit audio