Víte, co je blizna?

15. březen 2002

Blizna, latinsky stigma , je jedna ze tří hlavních částí pestíku v květech semenných rostlin. Nejspodnější, zpravidla rozšířená část pestíku, se nazývá semeník. Ten nahoře přechází do protažené čnělky zakončené bliznou. Její funkcí je zachycování pylových zrnek, které se tvoří v tyčinkách.

Na blizně vyklíčí pylová zrnka, která prorostou čnělkou až do semeníku k vajíčkům, kde dochází k oplodnění. Blizna se tvoří jen v krytosemenných rostlinách, rostliny nahosemenné ji nemají. Někdy blizna sedí přímo na semeníku, bez čnělky. Na povrchu obvykle bývá pokrytá papilami nebo chloupky, které zadržují pyl. Kromě toho vylučuje látky, které nejen že mechanicky přilepí pylové zrnko k blizně, ale zároveň jimi blizna stimuluje i jejich klíčení.

Podle umístění může být blizna koncová (terminální), boční (laterální) nebo i rozptýlená (difúzní). I její tvar může být různý. Je buď malá, nepatrná nebo nápadně velká, a to buď jednoduchá, nebo lalokovitě rozdělená, kulatá i polokulatá, rozšířená a podobně.

autor: František Urban
Spustit audio