Vinařická hora - přírodní památka

22. listopad 2009

Přírodní památka Vinařická hora je vyhaslý třetihorní stratovulkán a lze ji nalézt přibližně 1 km severně od Vinařic v okrese Kladno. Dosahuje výšky 413 m n.m., zatímco však na východní straně vrchol jen nevýrazně vystupuje z rozsáhlé plošiny zvané Rovina, směrem k západu a severu sopečné svahy spadají asi 140 metrů do údolí Knovízského potoka.

Můžeme zde navštívit opuštěné lomy, v nichž od 19. století do 80. let 20. století probíhala těžba uhlí, a pozorovat tady střídavě uložené vrstvy čediče, vyvrženého popela a utuhlé lávy, které tvoří těleso sopky. Během sopečné aktivity v období oligocénu a miocénu vznikla v místě dnešní Vinařické hory rozsáhlá puklina hluboká asi 700 metrů, orientovaná severojižně. Postupem doby se vyplňovala povrchovými horninami.

Nedaleko se nachází kamenouhelný důl Mayrau. Když v minulém století jeho štoly zasáhly hluboko pod horu, byly zde objeveny některé geologické kuriozity, jako například přirozenou cestou zkoksované uhlí v místech, kde žhavé magma kdysi přišlo do styku s uhelnou slojí.

Západní část Vinařické hory byla v roce 1985 vyhlášena na rozloze 69 ha chráněnou přírodní památkou a byla zde zřízena naučná stezka. Účelem ochrany je především zachování vrcholových partií sopky, kde se nacházejí ohrožená teplomilná společenstva.

Vinařická hora - vinice

Zdejší rozmanité geologické podloží má totiž za následek přítomnost rozličných typů vegetace, včetně vřesovišť. Vyskytuje se zde např. bělozářka liliovitá, čičorka pochvatá, zlatovlásek obecný, hořeček nahořklý, jeřáb muk aj., z běžných druhů patří k dominantním dřevinám javor babyka a hloh obecný.

Z vrcholu Vinařické hory je nádherný výhled do okolního kraje. Pokud je dobrá viditelnost, lze spatřit např. Krušné hory, Říp a mnohé vrcholy Českého středohoří - Milešovku, Lovoš, Házmburk a další. Pokud pohlédnete jihozápadním směrem, uvidíte i Ládví a Žižkovský vysílač.

Vinařická hora je stejně jako sopky Vesuv nebo Etna složena z vrstev lávy a sopečného popela. Na rozdíl od nich se však pod nánosy popela nenachází lidská sídla, neboť Vinařická sopka byla aktivní v příliš vzdáleném období. Přesto pozornosti našich předků neušla, jak dokládá řada zajímavých archeologických nálezů. Většinou jde nálezy z popelnicového pohřebiště.

Naučná stezka nás provádí nejzajímavějšími místy, ale vyhýbá se úsekům, které jsou nebezpečné. Je zde totiž mnoho starých lomů, které nemají dostatečně zajištěné stěny a především na jaře tu hrozí nebezpečí padajících kamenů. Lomy, kterými vede naučná stezka, jsou součástí chráněného území. Proto sběr minerálů je v nich zakázán. Pokud však přece jen po nějakém z nich zatoužíte, je nutno na vrcholu Vinařické hory odbočit z naučné stezky k východu, obejít po polní cestě pole a prohlédnout zdejší největší lom. V současné době se zde netěží. Nalézt je možné především čedič, který místy vytváří masivní sloupy. V polohách s dutinkami po plynech však vykrystalizovaly různé minerály. Mezi běžné patří kalcit a chlorit, méně běžné jsou zeolity - thomsonit, chabazit, phillipsit, natrolit a analcim, dále byly zaznamenány pyrit a aragonit. K jejich objevení však budete potřebovat geologické kladívko.

Masiv Vinařické hory

Dopravní informace
Do Vinařic se můžete dostat autem, nebo MHD z Kladna. Naučná stezka začíná ve Vinařicích u domu č.p. 454 (ze silnice směrem na Třebichovice za kapličkou odbočit vpravo na malé parkoviště). Délka je cca 3 kilometry a na trase je 9 zastávek. Celková doba prohlídky je zhruba na 1,5 hodiny. Lokalitu je možné navštívit celoročně, za deště a za sněhu je ale kopcovitý terén kluzký.

Další doporučení
V okolí jsou i další zajímavosti, které by mohly upoutat Vaši pozornost:
Vinařice - hornický skanzen
Libušín - slovanské hradiště
Smečno - vojenský skanzen
Kladno - okresní muzeum, medvědárium
Podlešín - železniční viadukt a Podlešínská skalní jehla
Lidice - národní památník

autor: Martin Lejsal
Spustit audio