Uzdravení ochrnutého

9. prosinec 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Uzdravení ochrnutého. Neznámý umělec, 6. století. Bazilika sv. Apolináře Nového v Ravenně, Itálie

Biblický text: Lukášovo evangelium 5,17-26; Host pořadu: Salesián Ladislav Heryán, který vyučuje na Vyšší škole sociální a teologické Jabok v Praze.

Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval.

A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s lůžkem přímo před Ježíše.

Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku: "Tvé hříchy jsou ti odpuštěny."

Zákoníci a farizeové začali uvažovat: "Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy, než sám Bůh?"

Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim: "Jak to, že tak uvažujete?

Je snadnější říci `Jsou ti odpuštěny tvé hříchy´, nebo říci `Vstaň a choď?´ Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy," řekl ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů."

A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali: "Co jsme dnes viděli, je nad naše chápání."

autor: Petr Vaďura
Spustit audio