Tsunami

10. prosinec 2001

Tsunami - to je japonský termín pro vlnu, která se objevuje na moři. Český ekvivalent je těžké určit, protože to jednak znamená "vlny, které bijí" a za druhé "vysoké vlny v přístavu". V každém případě je to mořská vlna, která je neobyčejně ničivá a veliká.

Vznik této vlny je podmíněn několika faktory. Tím hlavním je zemětřesení, ke kterému dochází někde uprostřed oceánu a při kterém se zachvěje mořské dno. Vlny jsou příčné a podélné a tyto zemětřesné vlny přenesou kmit dna do vodního sloupce, což se na hladině projeví jako vlna tsunami.

Její velikost závisí na intenzitě zemětřesení. Pohybuje-li se přes šest a půl stupně Richterovy stupnice, to už je poměrně dosti silné zemětřesení, tsunami vzniká v takových dvaceti procentech případů. Jestliže se intenzita zemětřesení přehoupne na stupnici přes číslo sedm, tsunami vzniká z devadesáti procent.

Na volném moři není tsunami moc patrná, je poměrně značně široká, její šířka se měří ve stovkách metrů a z toho vyplývá, že její výška na volném moři je nepatrná, dosahuje pouze několika centimetrů. Ale protože má značnou rychlost, pohybuje se řádově ve stovkách kilometrů za hodinu, velice rychle přeběhne volné moře a v okamžiku, kdy začíná nabíhat na břeh, začíná se svou mohutností také zvyšovat a roste do neuvěřitelné výše. Jsou to až desítky metrů a největší zaznamenaná vlna měřila čtyřicet metrů.

V okamžiku, kdy dosahuje maximální výše, vyvolává ještě jeden efekt, a sice ten, že voda od pobřeží se začíná stahovat do této vlny. Takže od pobřeží voda mizí a potom značně velikou silou udeří na pobřeží. Při tom postupu před sebou tlačí vzduch, takže je-li pobřeží zvláště členité a vysoké, první údery jsou především tlakové. A teprve potom přichází úder vodního sloupce.

autor: Jiří Svoboda
Spustit audio