Tajemství Kristova vtělení

23. prosinec 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Marie a Alžběta

Biblický text: Lukášovo evangelium 1,39-45; Host pořadu: Dominikán Vojtěch Soudský

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.

Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem:

"Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána."

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu