Světlem oděná - o ostrově Kampa - 1967

27. březen 2013

Roku 1967 byste v tento příjemný jarní den našli v rozhlasovém programu inspiraci k příjemné jarní procházce. Vysílal se totiž jeden z pořadů cyklu Světlem oděná. Zjevná inspirace jednou ze sbírek Jaroslava Seiferta.

Míní se samozřejmě básníkovo rodné město, česká metropole, Praha. A právě její podobu, okamžitý i trvalý půvab některých vybraných míst, zachytili autoři ve druhé polovině 60. let skrze své polo reportážní a polo přednáškové půlhodinky. Kapitolami z pražského kulturního místopisu provázel posluchače dr. Emanuel Poche, český historik umění, autor řady odborných i populárních publikací a v neposlední řadě dlouholetý předseda Klubu za starou Prahu. 27. března 1967 zavedli autoři svého průvodce na Kampu.

Spustit audio