Starokatolická církev má nového biskupa Pavla Stránského

1. duben 2017

Starokatolická církev v České republice dnes vysvětí nového biskupa. Před rokem jím byl zvolen Pavel Benedikt Stránský. Ten se vedení starokatolíků ujal už v červenci jako takzvaný biskup elekt. Předtím byl farářem ve Zlíně a měl i civilní zaměstnání. Pracoval jako detektiv u kriminálky.

Biskupské svěcení přijme Pavel Benedikt Stránský odpoledne v bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře v Praze.

„Nový biskup je svěcen ostatními biskupy, což v našem případě budou biskupové starokatoličtí, sdružení v Utrechtské unii a mezinárodní biskupské konferenci a biskupové anglikánského společenství, to znamená anglikánské církve, se kterými jsou starokatolíci v plném církevním společenství.“

V pražském Břevnovském klášteře byl 1. dubna vysvěcen nový biskup české starokatolické církve Pavel Benedikt Stránský

Vysvětluje starokatolický kněz Petr Jan Vinš. Hlavním světitelem bude utrechtský arcibiskup, který je předsedou mezinárodní biskupské konference.

„Druhým spolusvětitelem bude rakouský starokatolický biskup s důvodu historické souvislosti mezi českou a rakouskou starokatolickou církví ještě z dob monarchie. A třetím spolusvětitelem bude anglikánský biskup z Paříže, který je biskupem pro americké anglikány nebo episkopály na evropském kontinentě.“

Svěcení u starokatolíků probíhá podobně jako u římských katolíků, od kterých se oddělili, když nepřijali učení o papežské neomylnosti vyhlášené na 1. vatikánském sněmu roku 1870. Liší se ale způsob výběru biskupa.

V pražském Břevnovském klášteře byl 1. dubna vysvěcen nový biskup české starokatolické církve Pavel Benedikt Stránský

„Ve starokatolické církvi je biskup volen synodou, na které se usnášejí všichni duchovní a laičtí zástupci všech obcí. To znamená je v podstatě volen z kněží té církve jakýmsi demokratickým procesem. Ten důvod prodlevy mezi volbou, která se odehrála loni na jaře a tím svěcením letos je v podstatě jenom organizační, protože nebylo možné sezvat všechny biskupy tak narychlo, takže se zvolil ten termín, který je sice v postní době, což také není ideální, ale na druhé straně umožní, aby nový biskup předsedal slavení velikonočních svátků ve své katedrále, což se asi sluší a patří.“

V České republice se při posledním sčítání lidu ke Starokatolické církvi přihlásilo přes sedmnáct set lidí.

„Starokatolické církve v Evropě jsou organizované většinou po národních církvích, to znamená, ta diecéze českého starokatolického biskupa zahrnuje celou Českou republiku. Starokatolická církev u nás je relativně malá, takže to dostačuje. Podobná systém je i v Německu, ve Švýcarsku nebo Rakousku. V Nizozemí z historických důvodů jsou diecéze dvě, bývaly tam i diecéze tři, a tři diecéze jsou v Polsku.“

V pražském Břevnovském klášteře byl 1. dubna vysvěcen nový biskup české starokatolické církve Pavel Benedikt Stránský

A jaké úkoly na nově vysvěceného biskupa čekají?

„Jedním z těch velkých úkolů samozřejmě je ekonomické zajištění církve, ke kterému už byly podniknuty dobré kroky ze strany předchozího biskupa Dušana Hejbala vlastně na základě majetkového vypořádání mezi církvemi a státem. Nicméně ta práce zdaleka není u konce. Je potřeba církev ekonomicky zakotvit a zároveň je potřeba se neutopit v těch světských ekonomických záležitostech a budovat i její spirituální obraz. Ať už směrem dovnitř, jako nějaké formace duchovenstva a laiků, tak i směrem navenek. Starokatolická církve je jednou z mála církví v České republice, která roste, a my bychom si rádi tenhle růst uchovali a případně oslovili i více lidí, kteří by mohli mít zájem o náš způsob žití křesťanství.“

V pražském Břevnovském klášteře byl 1. dubna vysvěcen nový biskup české starokatolické církve Pavel Benedikt Stránský

Vysvětluje úkoly, které čekají na Pavla Benedikta Stránského starokatolický kněz Petr Jan Vinš. A já připomínám, že svěcení nového starokatolického biskupa bude probíhat dnes v jednu hodinu v bazilice svaté Markéty v břevnovském klášteře, kterou starokatolíkům zapůjčili břevnovští benediktini.

Spustit audio