šstrážm. Ctibor András

15. duben 2015

Při bojích o rozhlas byl Ctibor András dvakrát zasažen do hlavy. I tak ale pokračoval ve svém úkolu. Zneškodnil německé kulometné hnízdo a až třetí zásah do hlavy ho z bojů vyřadil. V nemocnici byl dán do sklepa k beznadějným případům. Přesto těžká zranění přežil a zemřel až v 60. letech v Praze.

Ctibor András se narodil 4. pnora 1905 v rodině železničáře v Chrabercích u Loun. Měl dalších 9 sourozenců. Vyučil se jako strojní zámečník (kovář-podkovář). Pracoval v Praze při vykládce lodí, později jako zřízenec v bance.

V roce 1928 nastoupil k pražské policii jako pomocný zřízenec strážní služby. Sloužil na Královských Vinohradech, později v Bartolomějské ulici. 20. 5. 1936 byl přeložen ke státnímu policejnímu úřadu v Teplicích - Šanově. Zde se stal příslušníkem Stráže obrany státu a jako zástupce velitele 3. čety 1. roty se zúčastnil řady akcí při potlačování henleinovských nepokojů v září 1938. Po odtržení pohraničních oblastí v říjnu 1938 se vrátil zpět do Prahy.

V letech 1939 - 1945 sloužil jako řidič v policejních garážích v Bartolomějské ul. čp. 6 a v tzv. Václavských garážích. Od počátku okupace se zapojil do protiněmeckého odboje. Ve svém domku v Klecanech ukrýval množství zbraní a munice

Blaník vítězí

V roce 1942 se zapojil do policejní odbojové skupiny BLANÍK. Jeho úkolem bylo dělat motospojku pro členy odbojové skupiny a v případě povstání předat v budově rozhlasu na Vinohradech heslo „Blaník vítězí“, které mělo aktivovat odbojové skupiny k otevřenému boji s okupanty.

5. května 1945 kolem 10 hodiny se u garáží v Bartolomějské ulici čp. 6 shromáždila jednotka policistů s úkolem obsadit budovu rozhlasu. Ve 12.33 se ozvalo legendární volání: "Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu!"

Tři kulky nezastaví

Čepice Ctibora Andráse

Autokar, obsazený 11 policisty dovezl k rozhlasu právě Ctibor András. Po obsazení vchodu do budovy dostal pokyn k odjezdu pro další posily. Při nastupování do autokaru, byl dvakrát zasažen do hlavy z balkonu 1. patra rozhlasu. I přesto vyrazil pro posily.

Na Václavském náměstí se mu podařilo ještě najet na německé kulometné hnízdo a zlikvidovat jej. Pak, i přes zranění, pokračoval v cestě. V ulici Na Perštýně byl ale znovu zasažen výstřely.

Těžce zraněný Ctibor András byl převezen do nemocnice na Karlově náměstí. Zde byl uložen do sklepa k beznadějným případům. Přesto byl operován prof. Jiráskem a tím i zachráněn. V roce 1946 nastoupil k SNB a sloužil v Hybernské ulici na automobilním oddělení. Řady SNB opustil v roce 1956 v hodnosti podporučíka. Ctibor András zemřel 17. února 1966 v Praze.

autor: Radek Galaš
Spustit audio