Spravedlivý se nikdy nezhroutí

30. říjen 2016

Biblický text: Přísloví 10,27-32; Host pořadu: docent Jiří Beneš, vedoucí katedry biblických studií a judaistiky na Husitské teologické fakultě Karlovy univerzity

Bázeň před Hospodinem přidává dnů, kdežto svévolníkům se léta zkrátí.
Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.

Cesta Hospodinova je záštitou bezúhonnému, kdežto zkázou pro ty, kdo páchají ničemnosti.

Spravedlivý se nikdy nezhroutí, kdežto svévolníci zemi nezabydlí.

Ústa spravedlivého plodí moudrost, kdežto jazyk proradný bude vyťat.
Rty spravedlivého vědí, v čem má Bůh zalíbení, kdežto ústa svévolníků znají jen proradnost.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu