Spor o prvenství

23. září 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Tradiční český vánoční betlém. Scéna z narození Ježíše

Biblický text: Markovo evangelium 9,30-37; Host pořadu: Pavel Hošek, docent religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Když odtamtud vyšli, procházeli Galileou; Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil své učedníky a říkal jim: "Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat.

Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich: "O čem jste cestou uvažovali?" Ale oni mlčeli, neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech."

Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl jim: Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio