Sjezd čs. spisovatelů - 1956

1. duben 2013

Jednou z nejdůležitější událostí veřejného života v naší zemi v roce 1956, událostí, jež se odehrála v dubnu toho roku, bylo konání II. sjezdu československých spisovatelů. V dnešním vydání pořadu Rozhlasový rok si připomeneme v ukázkách několik důležitých vystoupení, jež na tomto sjezdu zazněla.

Sjezd se konal po klíčovém XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, na němž došlo k vyslovení kritických reflexí nedávné sovětské minulosti, k mírnému poukázání na několik projevů kultu osobnosti, který byl ztotožňován s J. V. Stalinem, a alespoň částečnému uvolnění i v kulturním životě.
Z tohoto důvodu byl II. sjezd československých spisovatelů očekáván s mnoha nadějemi. Skutečností je, že na něm zaznělo několik odvážných vystoupení, ozvaly se zde snahy o nalomení dogmatismů první poloviny 50. let, nespokojenost s existencí cenzury a perzekucí některých spisovatelů. V tomto kontextu se zmiňují hlavně diskusní příspěvky básníků Františka Hrubína a Jaroslava Seiferta.

Spustit audio