S loutkami kolem světa – Miloš Kirschner

16. březen 2017

16. března si milovníci loutek, zejména však Spejbla a Hurvínka, připomínají nedožité 90. narozeniny jejich „druhého otce“, dědice tvorby Josefa Skupy, dlouholetého ředitele Divadla S+H, Miloše Kirschnera.

Kirschner se narodil 16. března 1927. Jeho původní touhou bylo vystudovat mezinárodní právo, ale bylo to v politicky vypjatých dobách. V roce 1949 byl ze studií vyhozen a nejen to – byl zatčen a odsouzen za protistátní činnost. Po odpykání trestu ho čekala vojenská služba u černých baronů (PTP). Ale po návratu z vojny měl štěstí – ucházel se o práci v Divadle Spejbla a Hurvínka a byl přijat.

U mikrofonu - BoženaWeleková, Miloš Kirschner a František Flajšhans

Dařilo se mu jako vodiči loutek i interpretovi. A to tak, že už od roku 1952 mu Skupa svěřoval příležitostně mluvení hlavních rolí – tedy Spejbla a Hurvínka. V příchodem Kirschnera se divadlo začalo stále více prosazovat i v zahraničí. Na rozdíl od Skupy se dokázal totiž naučit texty v jazyce země, v níž divadlo hostovalo. Časté cesty do zahraničí byly později pro Divadlo S+H typické. Za 44 let, po které Kirschner divadlo vedl, navštívili Spejbl s Hurvínkem celkem 33 zemí.

Tvorba na deskách Supraphon

Vedení divadla předal Kirschnerovi tehdy už nemocný Skupa v roce 1956, nedlouho před svou smrtí. Kirschner působil nejen jako interpret, ale také jako autor mnohých textů loutkových postaviček. Ovšem na druhou stranu je třeba připomenout, že texty pro jeho loutky psali i někteří renomovaní autoři. Na této stránce připomínám dva krátké úryvky z Večerníčků, které pro Spejbla a Hurvínka napsal František Nepil. Kirschner vydal mimo jiné také velké množství gramofonových desek, na kterých se hlasy Spejbla, Hurvínka a dalších postaviček uchovaly pro další generace.

Kromě hlavní loutkové dvojice utvářely podobu inscenací i další figury – Máničky, bábinky… které později mluvila Helena Štáchová. Ta se stala posléze Kirschnerovou ženou. Když v roce 1996 Miloš Kirschner zemřel, ujala se Štáchová vedení divadla, které působí úspěšně dodnes v čele s dalšími pokračovateli Skupovy tradice.

Sošky Spejbla a Hurvínka  - Plzeň

Sochy Spejbla a Hurvínka v Plzni. Foto: wikimedia.commons-Rolf Krahl (Rotkraut)

Spustit audio