Různé zprávy (sobota 24. října 1998)

24. říjen 1998

Dřív, než jsem zalogoval, podíval jsem se na došlou poštu. A vida, píše Alejandro Torés:

"Můj otec byl dnes ráno (v pátek 23.) na posledních souřadnicích Davida. Viděl skupinu 6 čápů černých, ale protože neměl přijímač, nemohl potvrdit, že byl mezi nimi i David. Bylo to vně národního parku, v místech, kde jsou rýžová pole a plantáže bavlny."
(Bližší informace o Doňaně najdete na http://www.enveng.ufl.edu/wetlands/donana.html).

Další mail přišel od Marca Barillota. Prosí nás o adresy škol, jejichž žáci by si chtěli dopisovat se svými francouzskými vrstevníky. Bezprostředním popudem k této akci je smrt Hynka, ale nemyslím, že by bylo nutno korespondovat jen o čápech. Máte-li zájem, ozvěte se nám na adresu africkaodysea@internet.cz.

Konečně k čerstvým souřadnicím Kristýny: Argos ji dnes ráno zaznamenal zhruba ve stejných místech jako ve čtvrtek odpoledne, tedy v povodí Falémé asi 150 kilometrů od jejího zimoviště. Pokud jde o Davida, nic nového.

Obrázky z Francie

(cesta se uskutečnila za podpory společnosti DHL International Česká republika)

Četnická stanice v Beauville. Poručík Daniel Faivre nám ukazuje dokumentaci Hynkova případu. Fotografie, plánek, zprávu veterináře i rentgenový snímek, na kterém je vidět, že našeho čápa zasáhly tři broky (jen jeden smrtelně). Poručík a jeho kolegové mají pochybnosti, že se pachatele podaří najít; jen v okolních vesnicích žije asi 150 lovců a další přijíždějí z Agen a dalších měst.

Četnická stanice v Beauville

Na místě činu ve štěrkovém lomu u Dondas. Spolu s četníky stojíme na místě, odkud se střílelo. K Hynkovi, který stál dole u vody, bylo třicet metrů. Pachatel tedy nejenom, že vystřelil po chráněném druhu, ale navíc se dopustil i dalšího prohřešku, který místní lovce pobouřil snad ještě víc: střílelo se po ptákovi, který neletěl. Svědek přicházel od domku, jehož silueta je vidět na obzoru na levé straně snímku.

Na místě činu

Hynek se zastavil u jezírka v lomu; bezpochyby ho přilákal lesk hladiny. Okolní krajina je relativně suchá, většinu půdy zabírají pole, na kterých se pěstuje kukuřice nebo proso.

Jezírko v lomu

Setkání se zástupcem prefekta (stojí vpravo), který začal vyprávět, jak mu leží na srdci ochrana přírody a hlavně jak je všechno v naprostém pořádku. Když líčil, že záchranná stanice ptactva v Tonneins zachránila za čtyři roky čtyři černé čápy, řekl jsem mu, o kolika letos zastřelených čápech jsme se už dozvěděli. Zástupce pak začal předvádět takové piruety, že se zakladatel stanice Alain Dalmolin (vlevo) rozčílil, načež zástupce prefekta s ochrankou v patách odjel na jakési zasedání.

Setkání se zástupcem prefekta

S Alainem Dalmolinem předvádíme fotografii jednoho ze zachráněných čápů. V Tonneins ho měli několik měsíců a na jaře roku 1995 vypustili do přírody. Během podzimního tahu byl zastřelen ve Španělsku.

Fotografie jednoho ze zachráněných čápů

Ve škole v Aiguillonu, kde druháci právě psali dopis svým českým vrstevníkům. Poté jsme odpovídali na jejich překvapivě zasvěcené dotazy.

Ve škole v Aiguillonu
autor: Miroslav Bobek
Spustit audio