Rozhlas za povstání

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Protektorátní rozhlas za německé okupace

Začátek května 1945 představoval vypjaté období. Adolf Hitler i Benito Mussolini byli již po smrti, Berlín dobyt, nacistická vojska se postupně vzdávala a osvobození se už dočkalo Brno či Cheb. V srdci protektorátu Čechy a Morava ale panoval zdánlivý klid.

Houstnoucí atmosféra byla znát po celé Praze. V pátek odpoledne začali obchodníci sundavat německé nápisy z firemních štítů, pasažéři a řidiči večer strhávali dvojjazyčná označení vozů elektrických drah. Do vypuknutí Pražského povstání zbývalo několik hodin.

Rozhlas se připravuje na povstání

Klíčovou roli v bojích o Prahu sehrál nepochybně rozhlas. Spolu s ním také spojovací a informační služba, městský pouliční rozhlas, telefonní a telegrafní spojení. Rozhlas se na povstání připravoval již v průběhu roku 1945, technici postupně rozšířili počet vysílacích míst (např. Národní dům na Vinohradech, vinohradský Husův sbor nebo sál v ulici Na Perštýně). Od ledna probíhalo nenápadné uskladňování cenného archivu a nahrávacích přístrojů mimo vinohradskou budovu. Fotografický a filmový archiv byl uschován ve firmě Lucernafilm. Natáčely se také hudební pořady bez hlášení či s českým hlášením, které měly sloužit v prvních dnech po osvobození.

Na ilegální vysílání se nechystali jen zaměstnanci rozhlasu. Čilá spolupráce probíhala i s Českou obcí radioamatérskou, pouličním městským rozhlasem, pracovníky některých nahrávacích studií či rozhlasových firem a zejména s techniky spojové služby apod. Od dubna byli rozhlasoví odbojáři v kontaktu s českou policií a četnictvem. Miloslav Disman ve vzpomínkách zmiňuje napojení některých zaměstnanců během války na ilegální KSČ i na jiné civilní a vojenské odbojové organizace. Počet techniků, kteří se účastnili ilegálních příprav a technického zajištění vysílání během povstání (včetně bojů a obrany), vyčísluje Disman na 90.

V pátek 4. 5. rozhlas vysílal pořady Opatrnost před podvodníky a zloději, který sloužil jako dorozumívací prostředek s českou policií, a Pozor na kapesní zloděje. Druhý se stal záminkou pro to, aby čeští policisté navštívili budovu rozhlasu a prohlédli si její uspořádání pro pozdější orientaci při povstání.

Zdroje
Boj o rozhlas začal v sechs hodin. In: Příběh Rozhlasu [online]. 2014 [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: http://www.pribehrozhlasu.cz/odhaleni-89+1/dramaticke-chvile/2759821.
Český rozhlas a Ješutová, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003.
Disman, Miloslav. Hovoří Praha: vzpomínky na revoluční květnové dny 1945 v rozhlase. Praha: Svoboda, 1975.
Kokoška, Stanislav. Praha v květnu 1945: historie jednoho povstání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
Kosatík, Pavel. Fenomén Kohout. Praha: Paseka, 2001.
Rems, V. Průběh bojů o Prahu, jak jej vysílal československý rozhlas: (5.–9. květen 1945). V Semilech: nákladem vlastním, 1945.
Šáral, Vilém. Rukopis o povstání v Běchovicích. Archiv Historicko-dokumentační komise obvodního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Praha 9.