Proč se říká "je chytrý jako liška"?

10. leden 2002

Liška není, pokud jde o inteligenci, žádný zázrak. Rozhodně se nedá srovnávat například s delfínem nebo se slonem nebo s mnoha a mnoha jinými zvířaty, koneckonců možná ani s domácím psem nebo s vlkem.

Musíme si ovšem uvědomit, co považujeme za chytrost. Chytrost je důležitá vlastnost, která pomáhá zvířeti, nebo i člověku, k přežití. Na tom se asi všichni shodneme. Ona sice existuje krásná definice chytrosti, moudrosti, kterou podal Karel Čapek, ale tím se tady zabývat nebudeme. Rozhodně chytrost je vlastnost pro zvířata velmi užitečná. A v čem chytrost lišky spočívá?

Především v opatrnosti. Liška není příliš fyzicky vybavena na to, aby se mohla porvat s někým, kdo ji napadne. Má lehkou konstituci a není zase tak vyzbrojena ostrými zuby nebo drápy, aby se mohla účinně bránit. Umí sice utíkat, ale ne zase tak rychle, aby ji zvíře, které umí dobře utíkat, nedohonilo. Je tedy dost handicapovaná a tento handicap ve skutečnosti kompenzuje svou bezpříkladnou opatrností.

Liška je nesmírně opatrná. Každý myslivec, který se někdy snažil lišku ulovit, vám potvrdí, že dostat lišku do nějaké léčky vyžaduje obrovskou chytrost ze strany lovce a úžasnou opatrnost, protože liška dokáže velmi rychle a velmi přesně poznat nástrahu. Má velmi jemný čich, takže okamžitě pozná návnadu, které se dotkl člověk, a lovci tvrdí, že dokáže velmi dobře ucítit i železo a i té železné pasti se samozřejmě dokáže vyhnout. Dokáže se skrývat v úkrytu za stromy nebo v křoví, jakmile uvidí sebemenší nebezpečí a všechny tyto vlastnosti jí pomáhají k přežití.

Liška se živí lovem drobných hlodavců, především myší nebo na zemi hnízdících ptáků, ale velmi často se také živí tím, že pomáhá zkonzumovat kořist větších šelem, třeba vlka nebo medvěda. A i tam musí být opatrná a bystrá, protože majitel kořisti by jí to měl určitě za zlé, kdyby mu na ni chodila. Proto se u lišky vyvinuly takové mechanismy, které ji vždy, za všech okolností udržují ve střehu a za jakéhokoliv sebemenšího nebezpečí jí velí - Všeho nech a schovej se! Všeho nech a utíkej!

Liška mívá velký počet mláďat, je popisováno, že může mít až dvanáct, čtrnáct mláďat v jednom vrhu. A pro takový vrh mláďat, i kdyby byl třeba jenom šestičlenný, je potřeba sehnat hodně potravy. V naší krajině vhodné potravy už tak mnoho není, ono ostatně nikde jí není tak mnoho, aby si lišky mohly dovolit plýtvat potravou. U nás, když se liška stará o mláďata, musí pochopitelně navštěvovat třeba i vesnické kurníky nebo králíkárny a dostat se tam také není tak úplně jednoduché. Liška musí být opatrná, na venkově bývají psi, kteří hlídají, musí se nějakým způsobem do kurníku podhrabat nebo musí za dne vyčíhat okamžik, kdy jsou slepice bez dozoru. A lišky toto umějí. A proto si liška vysloužila charakteristiku, že je velmi chytrá.

autor: František Urban
Spustit audio