Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!

20. duben 2014

Biblický text: Žalm 16; Host pořadu: Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Pamětní zápis; Davidův.

Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!

Pravím Hospodinu: "Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není."

Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím, těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno:

„Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty.“

Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, Hospodine. Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé! Dobrořečím Hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná.

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.

Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo, neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě.

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu