Obrazy z války aneb „Ráno prudká střelba z děl i strojních pušek...Ústup?"

30. říjen 2014

Sedmá část cyklu Polní pošta nás přenese přímo doprostřed válečného ohně první světové války. Čeští vojáci ve svých denících a pamětech popisují bitevní vřavy a podávají svědectví o zkáze po bojích mj. v Srbsku, v Haliči, u Zborova či na italské frontě v roce 1918.

„Naše dělostřelectvo začalo teď hroznou kartáčovou palbu. I my nemohouce do útoku zasáhnouti, začali z kopce střílet. Nepřátelé padali jako muchy, hlavně děsným účinkem kartáčů. Bohužel i spousta našich zaplatila to životy. Veliká přesila Kavkazanů a Čerkesů valila se jako živá povodeň," vzpomíná Václav Gayer z Jezeřan-Maršovic na střet s Rusy v druhé polovině listopadu 1914. Antonín Zoglmann popisuje spoušť po rakouském průlomu u Gorlice v květnu 1915: „Za parného odpoledne postupoval náš prapor k Sielci, Mysliborzi s Kozlówu. Ze spálenišť těchto vsí vylétala se skřehotem hejna vran, u zbylých, smutně k obloze trčících komínů seděly nehnutě kočky a zdivočelí psi pobíhali v polích hledajíce své pány."

autoři: Jiří Kamen , Pavla Horáková
Spustit audio