Období inkubace a líhnutí. První krmení.

3. květen 2001

Po snesení třetího vajíčka 27.3. začala Týna vajíčka zahřívat, i když se teplota během prvních dnů zvyšovala jen pozvolna. Z literatury i z vlastních pozorování víme, že sokolové nenechávají vajíčka bez dozoru a zahřívání, pokud nejsou vyplašeni. Přes noc byla na hnízdě vždy pouze samička. Sameček Tycho navštěvoval hnízdo 3krát denně, poprvé časně ráno, ale časování jeho dalších návštěv nebylo pravidelné. Někdy nejspíše přinesl potravu a samička se během 20 minut vrátila na vajíčka, jindy však seděl i několik hodin a Týna patrně sama lovila. V době, kdy vystřídal samičku na vajíčkách, se teplota inkubace neměnila, i když původní 4 vajíčka jen těžko pokrýval. V souhrnu trávil na hnízdě 2-3 hodiny denně. Okamžité přidání umělého vajíčka zaručilo, že hnízdo nebude opuštěno, kdyby zmizelo i poslední vajíčko. Navíc mu zajistilo i určitou ochranu rozložením zatížení.

Již od 27.4. bylo možné pozorovat zvýšenou nervozitu Týny, která se projevovala častějším nadzvedáváním a otáčením vajec. Zárodek ji patrně "budil" svými pohyby a pípáním, později pak přímo prolamováním skořápky. K naší velké radosti bylo tedy poslední vajíčko oplozené a jeho skořápka odolala až do závěrečné fáze. Velkým překvapením bylo, že Týna pomohla vajíčko rozlomit a urychlila vyklubání svého potomka. Stalo se tak 29.4. v 7:43, tedy přibližně po 33 dnech inkubace (předpokládáme, že toto vejce nebylo snesené jako čtvrté). V té době Tycha do budky nepustila. Zůstala v ní bez potravy celý den od poledne 28.4. do 12:30 následujícího dne. Až tehdy se vzdálila na 1 hodinu a Tycho mohl poprvé uvidět a zahřát svého potomka. Po chvílích nejistoty se toho s velkou opatrností ujal. Podložené umělé vajíčko vytvářelo mechanickou ochranu choulostivému třesavému tělíčku.

Okolo 17. hodiny se Týna rozhodla k prvnímu krmení. Jako zkušená máma přinesla do hnízda kořist, kterou jí k budce přinesl Tycho. Ptáka střední velikosti, snad nějakého drozda, začala opatrně trhat a kousky čistého masa nabízela komíhající se hlavičce mláděte. Podporovala ho jemným pískáním. Po několika soustech bylo mládě unaveno a samička odnesla potravu ven, kde ji zkonzumovala sama. K dalšímu krmení došlo ještě týž den, k našemu překvapení dost pozdě, prakticky za tmy od 20:25. Tentokrát krmila již celých 10 minut. Následující den Týna krmila pouze 3krát, ale 1.5. již 4krát. Po většinu času je mládě skryto pod tělem samičky a pouze asi 1 hodinu denně je zahřívá Tycho.

Časy, kdy ke krmení dochází, nelze předvídat. První krmení je vždy okolo 5:30 až 6:00. Další krmení a návštěvy samečka jsou nepravidelné během celého dne.

Spustit audio