O rozvodu

4. říjen 2009
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Přibývá dětí, které čekají na náhradní rodinu. Vhodných pěstounů i adoptivních rodičů je málo (ilustrační foto)

Biblický text: Marek 10,1-12. Host pořadu: Religionista Pavel Hošek, docent Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

I vstal a šel odtamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu shromáždily zástupy, a on je zase učil, jak bylo jeho zvykem. Tu přišli farizeové a zkoušeli ho: ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Odpověděl jim: "Co vám ustanovil Mojžíš?" Řekli: "Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit."

Ježíš jim řekl: "Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření ,Bůh učinil člověka jako muže a ženu; proto opustí muž svého otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo'; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"

V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. I řekl jim: "Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství; a jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství."

autor: Petr Vaďura
Spustit audio