O projektu Keltové

1. prosinec 2011

Pokud se zajímáte o keltskou kulturu nebo jste fanoušci historie, jste na správném místě! Stačí jen kliknout a svět Keltů se vám otevře v celé šíři.

Unikátní multimediální projekt Českého rozhlasu, Národního muzea a Moravského zemského muzea v Brně vám ukáže historii i každodenní život Keltů, kteří u nás žili několik století před naším letopočtem. Dodnes nacházíme v krajině jejich oppida, v našich žilách kolují zbytky keltské krve a po jednom z jejich kmenů nám zůstal název Bohemia.

Co v aplikaci najdete?
  • Především strukturovaný pohled na rané dějiny Čech a Moravy. O takzvané laténské době promluví řada odborníků na historii. Namátkou bývalý ředitel studií evropské protohistorie na École pratique des hautes études na pařížské Sorbonně univerzitní profesor Václav Kruta, ředitel Ústavu archeologické památkové péče Brno docent Miloš Čižmář nebo autorka řady publikací o keltské tematice doktorka Anna Bauerová. Hlavním odborným poradcem je archeolog Miloš Hlava.
  • Skupiny historického šermu vám pro změnu předvedou, jak žili, oblékali se a bojovali Keltové a jejich největší římští rivalové. Celá aplikace je doplněná o fotografie artefaktů, mapy a také letecké snímky nejznámějších keltských hradišť na našem území.


Něco z historie

Keltoi, Caltae či Galli - tak je označován v soudobých písemných zprávách národ, který žil na území severně od Alp. První písemné zmínky o Keltech byly zaznamenány na přelomu 6. a 5. století př. n. l. a to díky řeckému geografovi Hekataiovi z Milétu, historikovi Hérodotovi z Halikarnássu či mořeplavci Hamilkonovi. Kolébkou keltské civilizace byla oblast východní Francie, jihozápadního Německa a Švýcarska, kde se v 6. století př. n. l. vytvořila bohatá aristokratická vrstva, která udržovala obchodní a kulturní styky s vyspělými středomořskými oblastmi. Pod vlivem mediteránních civilizací se tak počal na základech původních halštatských tradic starší doby železné formovat nový kulturní trend, dnes nazývaný podle naleziště ve švýcarském La Tene laténská kultura.

Ve snaze najít etnické, kulturní a civilizační kořeny, se pokoušíme porozumět dávným civilizacím. Přestože jsme složitou směsí těchto kultur, v poslední době věnujeme prvořadou pozornost Keltům. Ti zanechali na našem území zřetelnou stopu nejen v podobě pozůstatků hmotné kultury, ale i v jazyce, v názvech míst či řek.

Model jediného známého keltského oppida ve východních Čechách v Hradišti u Nasavrk

Díky široké podpoře vysoce specializovaných odborníků z oblastí archeologie a historie vzniklo toto edukativně zaměřené dílo, které chce podobně jako literární a rozhlasové Toulky českou minulostí nabídnout zajímavé a poutavé informace o naší historii.

Multimediální projekt je koncipovaný jako přímá podpora rozhlasového cyklu Brněnského rozhlasu Čro autora F. Veselého a režiséra J. Ostrého, kteří za dobu existence cyklu vytvořili do dnešního více jak 700 dílů třicetiminutových rozhlasových pořadů.

Spustit audio