O Boží vládě a Bohu jako králi

22. listopad 2009

Dnes si katolická církev připomíná slavnost Krista Krále. Pro pořad Ranní slovo jsme si tedy vybrali z liturgiského kalendáře Žalm 93, který patří mezi žalmy královské. Hostem pořadu je vedoucí katedry biblických studií na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy Jiří Beneš.

Hospodin kraluje! Oděl se důstojností.
Oděl se Hospodin, opásal se mocí.
Pevně je založen svět, nic jím neotřese.

Tvůj trůn pevně stojí odedávna.
Ty jsi od věčnosti.
Zvedají řeky, Hospodine,
zvedají řeky svůj hlas,
zvedají řeky své vlnobití.

Nad hukot mohutných vodstev,
nad vznosné příboje mořské
je vznešenější Hospodin na výšině.

Tvá svědectví jsou naprosto věrná.
A tvému domu přísluší svatost do nejdelších časů,
Hospodine!

autor: Petr Vaďura
Spustit audio