Novinky z Plzně

9. květen 2002

Při pondělní instalaci nové kamery jsme měli možnost poprvé navštívit hnízdní prostor a fyzicky zkontrolovat mláďata. Podle předběžného odhadu jsou v hnízdě dvě samičky a jeden sameček. Definitivně však budeme schopni určit pohlaví až za několik dnů, kdy bude mezi jednotlivými pohlavími větší rozdíl. Při kontrole bylo z hnízda odebráno poslední vajíčko, které je evidentně neoplozené. V nejbližších dnech bude proveden jeho rozbor za účelem chemické analýzy k určení množství těžkých kovů a PCB. Právě tyto látky způsobily v minulosti kritický úbytek početnosti populace sokola ve světě. S ohledem na stáří mláďat plánujeme jejich okroužkování, které proběhne pravděpodobně koncem příštího týdne. Anna se během kontroly chovala jako zkušená matka a hlasitě dávala najevo svůj nesouhlas s naší návštěvou. Několikrát dokonce usedla na odsedávku u vletového otvoru a byla od nás necelý metr. Prokopovi se naše návštěva také nelíbila, ale jeho hlasitý protest se nedal s Annou srovnat. Anna se vrátila k mláďatům během několika minut po našem odchodu a její pohyb na hnízdě byl slyšet ještě když jsme byli ve věži.

autor: jh
Spustit audio