„Nebýti těchto zrádců, dávno jsme už tu válku vyhráli!“ aneb Haškovské inspirace

9. únor 2015

Dvanáctá část cyklu Polní pošta byla sestavena ze vzpomínek a deníkových záznamů, které vykazují obsahové paralely s Haškovým Švejkem anebo s Haškovými válečnými povídkami. Hledání takových souvislostí nebylo tolik náročné. Hašek ve svém románu i povídkách zpracovával – samozřejmě svým osobitým stylem – dobové podněty: ze zázemí, z frontového života, z tehdejšího tisku.

K „Haškovské“ inspiraci velmi zřetelně odkazuje například vzpomínka doktora F. J. Havelky s postavou knihkupce Švíkala z Mladé Boleslavi. Znalcům Haškova díla připomene Povídku o obrazu císaře Františka Josefa I., která vyšla v legionářském časopise v Rusku a Hašek byl za její obsah ve Vídni považován za velezrádce.

„Dověděli jsme se také o tom, že do Göllersdorfu přijali za občana staršího už pána, knihkupce Švíkala z Mladé Boleslavě, kterého přecházela nevalná pověst. Nevyvěšoval prý prapory na oslavu četných rakouských vítězství na různých frontách, a když mu za to nadřízené ouřady daly už hodně makavě znát, tedy takový prapor vyvěsil – ale nechal ho tam zas moc dlouho a zatím to opět vyhrávali Rusové nebo Srbové. A bylo zle. Rakouské válečné půjčky zásadně neupisoval. A také bylo zle! Ale jednou, patrně už se starý Švíkal chtěl polepšit, vystrčil do výkladní skříně veliký obraz Franty a aby to lidé hodně kupovali, tak tam připsal: „Cena dříve 32 a nyní pouze 3koruny“. Celá Boleslav se smála, ale zato ptáčka lapili a dovezli do Göllersdorfu.“

autoři: Jiří Kamen , Pavla Horáková
Spustit audio