Návrat ze zimoviště souvisí asi s věkem

21. duben 2008

Marko se po dlouhé době opět ozval. Tři družice zachytily celkem 6 signálů jeho vysílače, přesto se systému nepodařilo vypočítat ani tu nejméně kvalitní lokaci.

Proto se můžeme dohadovat o Markově poloze jen nepřímo z aktuální polohy satelitů v době zachycení signálu. Signály byly poměrně silné, proto lze předpokládat, že družice v tu dobu byly nejspíše velmi blízko nadhlavníku.

Poznámka k obrázku: Poloha družic v době zachycení signálu s jejich maximálním dosahem, naznačeným červeným kruhem. (Horní obrázky ukazují pohyb jedné družice v průběhu 5 minut mezi prvním a posledním zachycením signálu, dolní pak další družice.)

I když by se mohlo podle některých obrázků soudit, že Marko může být již na svém hnízdišti ve středním Mongolsku, v průměru vychází jeho pravděpodobná poloha spíše někam do širší oblasti okolo jižní hranice Mongolska a severní Číny. Doufáme, že by se mohly ještě objevit i další lokace, pokud bude Marko v místech s vyššími teplotami, které mohou ještě obnovit činnost vysílače zvýšením napětí téměř vyčerpané baterie.

A co čápi odchycení loni?

Zajímavé informace přicházejí i z Indie od nových čápů. Mladý čáp přelétl včera poněkud západně a dostal se tedy opět přibližně do míst, kde jsem ho v prosinci odchytili. Dospělý pták se přesunul 16.4. asi 400 km severovýchodně a je nyní mezi městy Bhopal a Indore, asi jen 30 km od místa, kde zimovala v letech 2003/4 a 2004/5 Altynaj hnízdící na Sibiři u řeky Ob. Poletí tam naši noví čápi také?

Černá- Altynaj; červená - mladý; modrá- starý
autor: Lubomír Peške
Spustit audio