Na krakovských pláních se s papežem modlily statitisíce věřících

28. květen 2006

Papež v neděli sloužil mši na krakovských pláních - zúčastnil se jí milion a půl věřících z Polska i zahraničí. Chladné počasí ale vřelá atmosféra - tak vypadaly krakovské pláně před začátkem bohoslužby.

Mše začala přesně podle programu o půl desáté - sloužil ji papež Benedikt XVI. a koncelebrovalo tisíc dalších duchovních - mezi nimi 120 biskupů ze 16 zemí. Krakovské pláni a oltáři dominoval stříbrný kříž, vysoký 23 metrů, vyrobený z oceli. Pod křížem Benedikta XVI. přivítal metropolita krakovský Stanisław Dziwisz.

"Dnes Tě vítá Krakov, země Jana Pavla II. a shůry on sám. Má velkou radost, že jdeš v jeho stopách po této zemi a posilňuješ to, co on zasel. Před lety tě povolal do Římu jako svého nejbližšího spolupracovníka. Ty jsi přijal jeho výzvu a teď zastupuješ Krista na Zemi."

Benedikt XVI. v homilii připomněl význam krakovských plání a Krakova v životě Jana Pavla II. i církve: "Drazí bratři a sestry, s velkým rozechvěním sloužím mši na krakovských pláních, na kterých ji tolikrát celebroval Jan Pavel II. Tady se vracel ke kořenům své víry, odtud se naposledy díval na své město a celé Polsko. Chtěl bych vám poděkovat za pozvání do Krakova, který je také mým Krakovem."

Média zdůrazňují, že pro poutní cestu Benedikta XVI. do Polska nebyl žádný zvláštní důvod - žádné výročí ani oslavy. Do Polska ho přivedla potřeba srdce a blízkého kontaktu se zemí a národem Jana Pavla II.

V kázání Benedikt XVI. nezapřel velkého teologa katolické církve i pedagoga, který umí srozumitelně vysvětlit své pojetí víry.

"Drazí bratři a sestry, mottem mé poutní cesty je věta: Vytrvejte pevní ve víře. Věřit ale znamená přijmout i to, co rozum nedokáže plně pochopit. Musíme přijmout to, co nám Bůh zjevuje o sobě, o nás samých a skutečnosti, která nás obklopuje. Ta často bývá neviditelná, neuchopitelná a nepředstavitelná. Právě zjevené pravdy rozšiřují sféru našeho poznání."

"Věřit znamená důvěřovat bohu, musíte být silní tou silou, kterou dává víra, dnes je nám této víry zapotřebí více než v jiných dobách."

"Na závěr vás prosím, abyste se svou vírou dělili s jinými národy světa, stejně jako to činil Jan Pavel II. Vytrvejte pevní ve víře, pevní v naději a lásce." Po kázání Benedikt XVI. přešel k liturgii, která trvala až do 12 hodin.

Po bohoslužbě se papež vrátil do sídla arcibiskupů krakovských, odkud v 16 hodin odjede do bývalého koncentračního tábora v Osvětimi. Pokloní se tam památce obětí holocaustu. Srdečné přijetí německého papeže v Polsku zkalil nepříjemný incident - ve Varšavě včera asi 25. útočník - na ulici v centru města - napadl hlavního polského rabína Michaela Schudricha.

Podle politiků může jít o provokaci, která má Polsko ve světě očernit a ukázat jako antisemitskou zemi. Ministr vnitra Ludvik Dorn proto nařídil okamžité vyšetření incidentu, na které bude osobně dohlížet.

autor: mdo
Spustit audio