Můj Bůh září do mých temnot

11. květen 2014

Biblický text: Žalm 18,21-31; Host pořadu: docent Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou, neboť jsem dbal na Hospodinovy cesty, neodvrátil jsem se svévolně od svého Boha.

Všechny jeho řády jsem měl na zřeteli, neodvrhl jeho nařízení. Jeho jsem se dokonale držel, varoval se nepravosti. Podle mé spravedlnosti mě Hospodin odměňoval, podle čistoty mých rukou, tak jak jevila se jemu.

Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu.

Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.

S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu