Mistr Jan Hus v představách umělců

Podle dobových svědectví byl Jan Hus malý, kulatý a bez vousů. Jenže důležitější než realita mnohdy byly představy a ideály, které si do něj projikovali umělci po šest set let. Prohlédněte si galerii, v níž jsou všechna díla okomentovaná historičkou umění profesorkou Milenou Bartlovou.

1) Pomník Ladislava Šalouna na Staroměstském náměstí
Secesní pomník Ladislava Šalouna na Staroměstském náměstí byl pořízen k jubileu 500 let od Husova upálení a čeští katolíci proti tomu protestovali. Sousoší ukazuje Husa, jak se tyčí nad národem zmítaným dějinami – skupiny kolem něj představují poražené husitské bojovníky a pobělohorské exulanty.

2) Hus před koncilem kostnickým od Václava Brožíka
Obrovský obraz Hus před koncilem kostnickým z roku 1883 od Václava Brožíka je umístěn na Staroměstské radnici. Znázorňuje Husa vzdorujícího císaři jako model české národní emancipace. V reprodukcích se stal na řadu desetiletí populárním vlasteneckým obrazem.

Tobias Simmer, Johannes Hus, rytina v knize Nicolaus Reusner: Icones sive Imagines virorum literis illustrium, 1587

3) Tobias Simmer, Johannes Hus, rytina v knize Nicolaus Reusner: Icones sive Imagines virorum literis illustrium, 1587
Vyobrazení Husa jako učence se v 16. století rozšířilo jako grafický list i jako dekorace kamnových kachlů. Ukazovalo jej jako předchůdce Lutherova. Vousem a ostře řezaným profilem byl připodobněn obvyklé ikonografii sv. Jana Křtitele, „předchůdce“ Kristova.

4) Malostranský kancionál, 1569
Dramatická ilustrace Husova upálení doprovázela ve velkých kodexech malovaných kališnických zpěvníků liturgii ke svátku 6. července. Kolem hranice stojí v rozporu s doloženou skutečností duchovní a vysocí preláti, aby bylo jasně vidět, kdo Husovo umučení zavinil.

Malostranský  kancionál, 1569, Národní knihovna ČR, XVII A 3, fol. 363r, detail dole

5) Jenský kodex, 1506
Většina středověkých a renesančních vyobrazení Jana Husa byla za protireformace zničena. Ilustrace Jenského kodexu od malíře Janíčka Zmilelého z roku 1506 se dochovaly díky uložení rukopisu v luteránském Německu. Hus je dlouhými vlasy a plnovousem připodobněn obvyklému zobrazení Ježíše Krista, jehož svou mučednickou smrtí následuje.

6) Martinická bible, 1430
Nejstarší dochované vyobrazení Husa je v tzv. Martinické bibli kolem roku 1430. Jeho hranice je připojena k symbolickému znázornění stvoření světa na počátku, a jeho mučednictví je tak ukázáno jako událost kosmického dosahu. Jako mučedník a světec byl Hus po dvě století základem české kališnické církve.