Mariin chvalozpěv

12. prosinec 2004
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Noty (ilustrační foto)

Biblický text: Lukášovo evangelium 1, 46-55. Host pořadu: Mireia Ryšková.

Maria řekla:

"Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky."

autor: Petr Vaďura
Spustit audio