Máme první letošní Rorýsí školu

Mladý rorýs obecný
Mladý rorýs obecný
Od poloviny dubna se k nám vracejí rorýsi. Zachytit jejich časný přílet se podařilo žákům ze ZŠ Klimkovice. Jelikož škola nedávno vyvěsila pro rorýse budky, zanesením svého pozorování na stránky Jaro ožívá se stala první letošní Rorýsí školou.

Tou se může stát každá škola, která aktivně chrání stávající kolonii rorýsů nebo vyvěsí budky pro vznik kolonie nové. V minulých třech letech Česká společnost ornitologická udělila titul Rorýsí škola již 18 školám, ZŠ Klimkovice jsou tedy devatenáctí.

V současné době máme více než 15 dalších zájemců, kteří se chtějí aktivně podílet na ochraně rorýse obecného,“ říká Gabriela Dobruská, koordinátorka projektu Rorýsí školy. Největším nebezpečím pro tento ohrožený a zákonem chráněný druh jsou totiž nešetrné rekonstrukce domů, při nichž mnohdy nechtěně mizí celé hnízdní kolonie rorýsů obývajících půdy nebo větrací otvory.

Proto vznikla myšlenka Rorýsích škol, které mohou být svým přístupem příkladem pro ostatní a zároveň šířit myšlenku ochrany rorýsů mezi laickou veřejnost. Některé školy chrání stávajících hnízdiště rorýsů na budově školy, jiné vytvoří nové hnízdní příležitosti – vyvěsí budky na budovu školy. Právě v těchto školách měli v dubnu napilno: snažili se vyrobit a pověsit budky ještě před příletem rorýsů. “Budky vyráběly většinou děti v rámci pracovních činností podle návodů dodaných Českou společností ornitologickou. Jinde pomohl šikovný pan školník, dědeček nebo je škola koupila,” uvedla dále Gabriela Dobruská.

Víte ve svém okolí o škole, kde hnízdí rorýsi nebo která by ráda vyvěsila pro rorýse budky? Dejte vědět na springalive@birdlife.cz.

Jeden ze zájemců o titul Rorýsí škola ZŠ Sdružení v Praze 4 vyrobila budky - rorýsovníky podle návodu České společnosti ornitologické

Veškeré potřebné informace o Rorýsích školách najdete na webových stránkách www.rorysi.cz/rorysiskoly. Pokud byste se chtěli také zapojit, je stále ještě čas. Mladí ptáci budou hledat svá nová hnízdiště až v červnu. V každém případě však nezapomeňte poslat své první pozorování rorýsů na Jaro ožívá www.springalive.net.

Rorýs obecný (Apus apus) je vzhledem nenápadný šedohnědý pták, který na svoji přítomnost upoutá především hlasem. Je to výborný letec, náš jediný zástupce řádu svišťounů (Apodiformes), do kterého patří například známí akrobatičtí letci - kolibříci.

Přirozeným původním hnízdištěm rorýsů jsou skály. Dnes hnízdí více než 95% naší populace rorýsů ve městech a vesnicích, většinou v podstřešních prostorách a větracích otvorech domů.

Při zateplení fasád domů dochází k zakrytí větracích otvorů a zamezení vstupu do podstřešních dutin. Nešetrné plošné rekonstrukce domů proto znamenají nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. Velikost české populace v posledních dvou desetiletích klesá, v roce 2000 byla odhadnuta na 60 až 120 tisíc párů. Mapování hnízdního rozšíření ptáků Prahy prozradilo, že mezi lety 1989–2000 klesl počet pražských rorýsů téměř o 45 %!