„Máme holé ruce! Nechceme Čínu!“

17. listopad 1989

19:25 - Dav je zastaven u Máje: „Jak dlouho ještě? Už to prasklo!“19:42 - Kordon u Voršilské ulice uzavírá dav neprodyšně z obou stran. Lidé si sedají s rukama nad hlavou: „Máme holé ruce! Nechceme násilí! Nechceme Čínu! Jakeše do koše! Jakešovo gestapo!“20:11 - První výzvy k rozchodu, hrozivé obušky. Jak ale odejít z prostoru, ze kterého není úniku? „Masaryk! Havel! Dubček!“ Lidé zpívají hymnu.20:14 - Zpívají Masarykovu oblíbenou píseň Ach synku. Mnozí lidé se pokoušejí odejít, ale není kam, tak se jen bezmocně vracejí. Skandování: „Masaryk! Ať žije Charta! Havel! Dubček!“20:40 - První velký tlak směrem od Národního divadla, lidé narážejí do aut, pokoušejí si sedat, ale pořádkové síly do nich na zemi kopou, dupou po nich, dělají si mezi lidmi uličky, kterými dav zmenšují a nemilosrdně mlátí, vždy na chvíli tlačit přestanou, proti sobě, lidé nemají kam jít, dusí se, jsou mezi nimi i děti, kterým ještě nebylo ani čtrnáct, či patnáct let. Lidé jsou biti hlava nehlava, tlak sílí, lidé hystericky brečí, křičí, mnozí nemají prostor na dýchání, jsou naháněni do podloubí u jazykové školy, zde je na zemi rozbitá kamera britské televize ABN, její kameraman byl ztlučen a ještě večer ho odváží britští představitelé do nemocnice ve Frankfurtu nad Mohanem. Mnohým se daří uniknout do Mikulandské, ale na jejím konci na ně samozřejmě čeká další jednotka. Bezbranní studenti ze všech pražských škol, šílení strachem utíkají do domů a schovávají se v okolních bytech u úplně cizích lidí. Počet v jednotlivých bytech je různý, až 120. Lidé studenntům pomáhají. K podloubí dobíhá pán ve středních letech a přerývaně vykřikuje: „Slyšel jsem na Hlase, že vás tady bijou. Přišel jsem vám pomoct.“21:35 - Pohotováci se rozbíhají od Máje a naposledy čistí prostor až k Mikulandské. Po pěti minutách mizí.22:00 - Před květinami na Národní zastavuje autobus plný baretů. Poslední útok této speciální jednotky je veden se stejnou agresivitou jako ty ostatní. Za deset minut nasedají a odjíždějí.

Zdroj: Studentské listy, prosinec 1989, zvláštní čísla časopisu Fakulty žurnalistiky UK „Proto“, č. 7, „Proč?“ z 20. 11. 1989

Spustit audio