List Judův

23. září 2010

Kdo je autorem tohoto listu, není zcela jasné. V listu se představuje jako Iudas (v řečtině stejná forma jména jako Jidáš), bratr Jakubův, a tedy asi i příbuzný Ježíšův. Vzhledem k jazyku a obsahu listu však je tento spis považován za pseudepigraf vzniklý někdy na konci 1. století.

Jeho obsahem je varování před skupinou lidí, kteří sice jsou křesťany, ale vedou velmi nevázaný život a učí falešným naukám, které však nejsou blíže nastíněny. Se svými protivníky autor nediskutuje, pouze před nimi varuje. Ve své argumentaci používá odkazy na Starý zákon a (což je v Novém zákoně mimořádné) na dva mimobiblické židovské spisy, konkrétně na apokalypsu Henochovu a tzv. Nanebevzetí Mojžíšovo. Díky tomu nepatřil tento list v církvi po delší dobu mezi spisy všeobecně přijaté, ale mezi tzv. antilegomena, sporné spisy. Ve 4. století se ale stává pevnou součástí kánonu Nového zákona.

autor: Pavel Šíma
Spustit audio